Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

A handiwork mask 2

                                                    A HANDIWORK MASK  2


                                     ...and here is it!!!A handiwork mask.You can easily make
                                     it with some simply materials :
                                             
                                      -  some red plastic feathers,a paper,some markers and
                                        a twine -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου